Vilka skulder kan saneras?

Till att börja med ska man veta att endast skulder som finns när beslut om skuldsanering tas kommer att ingå i skuldsaneringen. Alla skulder som man drar på sig efter detta datum kommer att betraktas som helt vanliga skulder där man är skyldig att återbetala hela beloppet precis som vanligt. Ifall man inte kan betala dessa skulder kan de utmätas av Kronofogden som vilka andra skulder som helst som inte betalas ordentligt.

Alla skulder som man har när skuldsaneringen sätter igång inkluderas i själva skuldsaneringen. Detta gäller alla skulder som man själv anmält i ansökan men även andra skulder som man eventuellt skulle ha glömt. Fordringsägare (alltså dem du är skyldig pengar) kan alltid opponera sig men om Kronofogden bestämmer att du ska få skuldsanering kan de ta beslutet även om vissa fordringsägare sätter sig emot. Dessa kan sedan överklaga till Tingsrätten men i vilket fall ska du hålla dig till betalningsplanen tills något annat beslut tas.

Också värt att veta är att alla skulder som ingår i en skuldsanering har lika stort värde. De har alltså lika hög prioritet när det gäller återbetalning. Ingen skuld prioriteras före de andra oavsett storlek eller typ av skuld. Dock finns det möjlighet att ge vissa skulder högre prioritet om man kan få fordringsägarna att gå med på detta. T ex kan det vara bra ifall det finns någon eller några skulder som är lite mindre som man lika gärna kan betala av helt och hållet istället för att göra en uppdelning.

Vissa skulder ingår aldrig i en skuldsanering

Skulder som inte ingår i en skuldsanering är t ex:

  • Villkorade skulder, alltså skulder där det finns ett avtal som reglerar att en viss sak måste inträffa för att skulderna ska utkrävas
  • Skulder där man ännu inte har fastställt hur stort beloppet för själva skulden är
  • Skulder som inte ännu har börjat betalas på utan ska betalas i framtiden
  • Statliga studielån (CSN-lån) som ännu inte har förfallit till betalning

Andra skulder som normalt aldrig omfattas är:

  • Fordran för underhåll av barn. Det enda undantaget här är ifall Försäkringskassan har betalat ut underhållsstöd eller bidragsförskott som inneburit att man fått en skuld till Försäkringskassan. Just denna skuld kan ingå i skuldsaneringen.
  • Framtida hyresskulder och andra typer av framtida skulder där det krävs en motprestation av fordringsägaren.
  • Olika fordringar där fordringsägaren får betalt genom utmätt egendom.
  • Ifall det finns en tvist om en viss skuld kan denna ej inkluderas i skuldsaneringen. Fordringar som ännu inte blivit slutligt fastställda på grund av tvist ingår därför ej.
  • Fordringar i tomträtter eller fastigheter, handpanter och andra fordringar med panträtt och även viss annan förmånsrätt eller rätt för borgenären att hålla kvar gäldenärens egendom (retentionsrätt), i den utsträckning som säkerheten räcker till för att betala av skulden i fråga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

SPAM-skydd *